Hotline:
photo photo photo photo

MacBook Pro 13.3-inch 2020 chip Apple M1, 512GB

Brand New warranty 1 years
APPLE / USA

Giá:39.500.000 đ

Apple M1 chip with 8-core CPU, 8-core GPU, 16-core Neural Engine
8GB unified memory
512GB SSD Storage
2 x ports ThunderBolt 3 / USB 4
Touch Bar, Touch ID, Magic Keyboard

600.000 đ850.000 vnđ

2.500.000 đ

600.000 đ

350.000 đ

980.000 đ1.400.000 vnđ

3.200.000 đ

700.000 đ1.250.000 vnđ
880.000 đ1.250.000 vnđ
390.000 đ550.000 vnđ
1.950.000 đ2.380.000 vnđ