Hotline:190012980
photo photo

iMac Pro 5K 27-inch 8-Core Intel Xeon W / 32GB RAM / 1TB SSD

Brand New 100% BH 12 Tháng
APPLE USA

Liên hệ

  • 3.2GHz 8-core Intel Xeon W processor
  • Turbo Boost up to 4.2GHz
  • 32GB 2666MHz ECC memory, configurable up to 128GB
  • 1TB SSD storage1
  • Radeon Pro Vega 56 with 8GB HBM2 memory
  • 10Gb Ethernet
  • Four Thunderbolt 3 ports
  • 27-inch Retina 5K 5120-by-2880 P3 display

1.700.000 đ1.980.000 vnđ
300.000 đ550.000 vnđ
350.000 đ800.000 vnđ
1.800.000 đ2.050.000 vnđ
1.800.000 đ2.050.000 vnđ
1.950.000 đ2.380.000 vnđ
700.000 đ1.250.000 vnđ
 
350.000 đ700.000 vnđ
1.950.000 đ2.050.000 vnđ
2.850.000 đ3.050.000 vnđ
400.000 đ500.000 vnđ
400.000 đ900.000 vnđ

250.000 đ

 
450.000 đ800.000 vnđ
 
350.000 đ700.000 vnđ

350.000 đ

50.000 đ