Hotline:190012980
photo photo

iMac Pro 5K 27-inch 8-Core Intel Xeon W / 32GB RAM / 1TB SSD

Brand New 100% BH 12 Tháng
APPLE USA

Liên hệ

  • 3.2GHz 8-core Intel Xeon W processor
  • Turbo Boost up to 4.2GHz
  • 32GB 2666MHz ECC memory, configurable up to 128GB
  • 1TB SSD storage1
  • Radeon Pro Vega 56 with 8GB HBM2 memory
  • 10Gb Ethernet
  • Four Thunderbolt 3 ports
  • 27-inch Retina 5K 5120-by-2880 P3 display

980.000 đ1.400.000 vnđ
390.000 đ550.000 vnđ
1.099.000 đ1.400.000 vnđ
1.800.000 đ2.050.000 vnđ

50.000 đ

300.000 đ550.000 vnđ
1.099.000 đ1.400.000 vnđ
1.450.000 đ1.690.000 vnđ
400.000 đ900.000 vnđ
700.000 đ1.250.000 vnđ

250.000 đ

400.000 đ500.000 vnđ
350.000 đ800.000 vnđ
600.000 đ850.000 vnđ
2.850.000 đ3.050.000 vnđ

350.000 đ

1.950.000 đ2.380.000 vnđ
1.950.000 đ2.050.000 vnđ
880.000 đ1.250.000 vnđ