Hotline: 19001298
photo

Digital Optical Fiber Cable 1.5m

Mới Full Box 100% Full Box
Made In China

Giá:250.000 đ

Dây Digital Optical Fiber Cable 1.5m

truyền dẫn tín hiệu quang từ TV xuống ampli hoặc ra loa.....

400.000 đ500.000 vnđ
880.000 đ1.250.000 vnđ
1.950.000 đ2.380.000 vnđ
300.000 đ550.000 vnđ
980.000 đ1.400.000 vnđ
350.000 đ800.000 vnđ

250.000 đ

50.000 đ

1.099.000 đ1.400.000 vnđ
400.000 đ900.000 vnđ
390.000 đ550.000 vnđ
1.099.000 đ1.400.000 vnđ

350.000 đ

1.450.000 đ1.690.000 vnđ
2.850.000 đ3.050.000 vnđ
700.000 đ1.250.000 vnđ
600.000 đ850.000 vnđ
1.800.000 đ2.050.000 vnđ
1.950.000 đ2.050.000 vnđ