Hotline:190012980
photo photo

Đầu chuyển đổi sạc MagSafe to MagSafe 2

Mới 100% Full Box

Giá:400.000 đ

- Phụ kiên chuyển đổi từ cổng sạc MagSafe sang cổng MagSafe 2
- Hàng chính hãng Apple

990.000 đ1.100.000 vnđ
810.000 đ900.000 vnđ
500.000 đ1.350.000 vnđ
1.700.000 đ1.900.000 vnđ
350.000 đ800.000 vnđ
4.350.000 đ4.650.000 vnđ
855.000 đ950.000 vnđ
 
350.000 đ700.000 vnđ
828.000 đ920.000 vnđ
126.000 đ140.000 vnđ
270.000 đ300.000 vnđ
990.000 đ1.100.000 vnđ
710.000 đ790.000 vnđ
675.000 đ750.000 vnđ
225.000 đ250.000 vnđ
 
350.000 đ700.000 vnđ
765.000 đ850.000 vnđ
 
450.000 đ800.000 vnđ
580.000 đ650.000 vnđ
 
350.000 đ700.000 vnđ
225.000 đ250.000 vnđ
675.000 đ750.000 vnđ
990.000 đ1.100.000 vnđ
162.000 đ180.000 vnđ
135.000 đ150.000 vnđ
2.850.000 đ3.050.000 vnđ

50.000 đ

1.440.000 đ1.600.000 vnđ
50.000 đ100.000 vnđ
900.000 đ1.500.000 vnđ
300.000 đ550.000 vnđ

3.600.000 đ

1.950.000 đ2.380.000 vnđ
 
500.000 đ600.000 vnđ
1.260.000 đ1.400.000 vnđ
1.620.000 đ1.800.000 vnđ
 
350.000 đ700.000 vnđ
400.000 đ900.000 vnđ
350.000 đ550.000 vnđ
1.950.000 đ2.050.000 vnđ
900.000 đ1.950.000 vnđ
 
500.000 đ1.000.000 vnđ
945.000 đ1.050.000 vnđ
350.000 đ900.000 vnđ