Hotline:190012980

Chi Nhánh Sài Gòn

Công ty TNHH Một Thành Viên Bi Nguyên

Địa chỉ: 386 Trần Hưng Đạo, P. 2, Q. 5, Sài Gòn

Điện thoại: 08 3924 5654 - Hotline: 19001298

Email: info@binguyen.com